Okul Aile Birliği = Okul Yalaka Birliği

erzinpolis b sb

Okul içinde dolaşan öğret­men edalı, kendini bir şey sanan veliler… Hani gördükleri her yerde, her şeye salça olan; kılığından kıyafetine her şeyini uyaran, tüm öğrencilerin anti­patisini toplayan velilerin oluşu­mu. Bu oluşum öyle bir şey ki; bir baltaya sap olamamış veliler, sanki “Evde oturacağıma okulda otururum, daha iyi.” demiş ve gelmişler gibi. “Arada öğrencile­re bulaşır, eğleniriz.” diye düşün­müş olsalar gerek; artık bizlere bulaşmaları, bizi kendilerinden il­let eder bir hale getirmiştir.

Bir de odalarından gelen pas­ta, çörek kokuları… Sanki kan­tin üst kata değil de, okul aile birliğinin içine kurulmuş. Elle­rinden gelse, hamuru oracıkta açıp kalorifer peteklerinin üs­tünde pişireceklermiş de, olma­mış gibi.

İsim de koymuşlar: Okul Aile Birliği. Sanki “Birleşmiş Millet­ler Topluluğu.” Ben böyle kalifiye­li bir isim görmedim. Aslında bu kadar kalifiyeli isimleri olmasına şaşmamak lazım. Sonuçta MEB destekli ticari bir kurum. Yönet­melikte de amaçları; “okula mad­di katkı sağlamak” olarak geçi­yor. Eskiden bu katkıyı, “eğitime katkı payı” adıyla, para toplaya­rak sağlıyorlardı. Şimdiyse ismi değişti, “gönüllü bağış” anlayışı ortaya çıktı. Tüm veliler, eğitim aşkıyla yanıp tutuştuklarından; her yıl aynı miktarda bağış yap­maya devam ediyorlar sanmayın. Okulun veznesi haline gelmiş bu oluşum, “gönüllü bağışı” zorun­lu kılıyor. Tüm veliler, GÖNÜLLÜ EŞİT bağış yapmak ZORUNDA. Cümle oldukça çelişkili, fakat du­rum tam olarak böyle.

Bu velilerin, okul idaresi ve öğ­retmenlerle de araları her zaman iyidir. Aynı zamanda, ispiyonla­ma konusunda da bir numaralar. Okuldan kaçarken görürlerse, sigara içerken görürlerse, kıya­fetimiz düzgün değilse; idareye götürürler. Okuldaki ve disiplini sağlamaya çalışırlar.

Okul aile birliğinde bulunan ve­lilerin çocuklarının da, okul içinde bir forsu olur. Kurallara uyan, örnek öğrencilerdir. Yüksek söz­lü notları alırlar. Okul için çalışan ailelerin, çocuklarının da biraz avantajı olsun, değil mi ama?

Okul aile birliğinin asıl adı “Okul yalaka Birliği” olmalıymış. Çünkü, bizleri ezen öğretmen ve idare­cilerle iş birliği yapıp, ceplerimizi boşaltıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi; bizleri terbiye etmeye, ken­di düşüncelerini empoze etmeye çalışıyorlar. Yalaka öğrencileri sevmediğimiz gibi, yalaka velileri de sevmiyor; onların çıkarlarına hizmet etmiyoruz.

Yazan: Ece U

 

    Benzer yazılar: