Genç İşçi ve İş Hukuku Panelimizi Gerçekleştirdik

28 Mayıs Pazartesi günü Av. Cem Gök ve Av. Gükhan Soysal’ın anlatımıyla gerçekleştirdiğimiz Genç İşçi ve İş Hukuku Paneli’mizde genç işçilerin; sorunlarına, yaşadıkları adaletsizliklere, gasp edilen haklarına dair konuştuk. Birçok genç işçinin karşı karşıya kaldığı verilmeyen mesai ücretleri, haksız yere işten çıkarılma, patron veya şeflerin baskıları ve buna benzer birçok sorunu çözüme ulaştırmak için verilen hukuk mücadelesinin ve bundan daha da öte işçilerin dayanışma içinde örgütlü mücadelesinin öneminden bahsettik.

Elbette hukuk mücadelesi verilmeli ama yapabileceklerimiz sadece bununla sınırlı değil. Bize bunu somut örnek olarak Genç İşçi Derneği’nden Onur; Kadıköy Alkım/ Kafe Kafka işçisi olarak çalışırken verilmeyen maaşlara karşı direnişini ve bu direniş ile kazandığı haklarını anlattı.

Hepimiz iş yerlerinde birçok adaletsizliğe maruz kalıyoruz. Ama yaşanılan bu adaletsizlikleri patronlar kılıfına uydurarak yani kendileri için tasarlanmış yasalarla örtbas ederek işçileri sömürüyor. Her ne kadar hukuki bir mücadele verilse de yapabileceğimiz şeylerin sadece hukuki yollar olmadığını biliyoruz. Bizler bir araya gelerek, dayanışmamızı büyüterek, kararlılığımızla örgütlenerek; emek hırsızlıklarının, sömürünün, baskıların karşısında özgüvenle mücadele edeceğiz. Çünkü bizler köle değil işçiyiz, örgütlüysek güçlüyüz!

GENÇ İŞÇİ DERNEĞİ