26A Atölye Kadıköy’de “Anarşizm ve Mekanı İktidarsızlaştırmak” Aktarımı Gerçekleştirildi

Kadıköy 26A Atölye’de bugün İlyas Seyrek’in aktarımıyla “Anarşizm ve Mekanı İktidarsızlaştırmak” üzerine konuşuldu.

Aktarımda ilk olarak, bireyin ve toplumun özgürlüğü deneyimleyeceği, özgür ilişki biçimlerini yaratacakları uzam olarak mekanın önemi üzerinde duruldu. Ardından devletin ve kapitalizmin mekana yönelik saldırılarını, mekanı iktidarsızlaştırmanın ne anlama geldiğini, iktidarların kontrolündeki mekanların nasıl iktidarsızlaştırılacağını, mekanın iktidarsızlaştırılarak kolektif bir alana dönüştürülmesinin anarşizmin pratiklenmesi açısından önemini ve bu kolektif alanların niteliklerini konuştuk. Aktarım soru-cevap ve yorumların ardından sona erdi.