26A Atölye’de “Emma Goldman: Savaş Karşıtlığı ve Militarizm Düşüncesi Üzerine” Etkinliği Gerçekleştirildi

Anarşist Gençlik’in 26A Atölye’de gerçekleştirdiği çalışmaların üçüncüsünde, Emma Goldman’ın Savaş Karşıtlığı ve Militarizm üzerine düşüncelerinin konuşulduğu etkinliğin ilk bölümünde söz alan Irmak arkadaşımız Emma’nın hayatı ve mücadelesine dair bir aktarım gerçekleştirildi. Emma Goldman’ın anarşizm mücadelesi içerisindeki öneminden, devrimler tarihine ilişkin…

26A Atölye’de “Şili’deki İsyanlar ve Anarşist Mücadele” Etkinli Gerçekleştirildi.

26A Atölye’de Şili’de İsyanlar ve Anarşist Mücadele etkinliği Şili’den gelen anarşist yoldaş Moncha M’nin aktarımıyla gerçekleşti. Şili’deki politik süreç ve isyanlar üzerine konuşulurken anarşist mücadele, kadın mücadelesi ve sömürge karşıtlığının bu süreç üzerindeki etkileri tartışıldı. Soru-cevap bölümüyle devam eden aktarım…

26A Atölye’de “Bakunin’in ‘Yıkmak Yaratmaktır’ Düşüncesini Okuyoruz, Konuşuyoruz, Tartışıyoruz” Etkinliği Gerçekleştirildi

Anarşist Gençlik’in 26A Atölye’de gerçekleştirdiği çalışmaların ikincisinde Bakunin’in “Yıkmak Yaratmaktır” düşüncesi üzerinden felsefi ve politik yaşamı üzerine bir aktarım gerçekleşti. Devrimci anarşist Mihail Bakunin, diyalektik felsefesine getirdiği negatif yorumuyla daha 1840’ların başında derin bir içgörüyle dönemin başarılı bir analizini yapmış…

26A Atölye’de “Kropotkin’in Gençliğe Çağrısını Okuyoruz, Konuşuyoruz, Tartışıyoruz” Etkinliği Gerçekleşti.

26A Atölye’de Anarşist Gençlik’in “Kropotkin’in Gençliğe Çağrısını Okuyoruz, Konuşuyoruz, Tartışıyoruz” etkinliği gerçekleşti. Coğrafya, evrim, biyoloji ve etik gibi alanlardaki bilimsel çalışmalarının yanı sıra devrimci anarşist perspektifiyle ortaya koyduğu önemli ekonomik ve siyasi teorileriyle mücadelemizin parlayan ışıklarından Kropotkin’in 1880’de kaleme aldığı…

26A Atölye’de Ahmet Özcan ile “Nietzsche’ye Buradan Bakmak” Etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Ahmet Özcan’ın anlatımıyla gerçekleştirdiğimiz Nietzsche aktarımlarının sonuncusunda Nietzsche felsefesinin coğrafyamızdaki yolculuğu üzerine konuştuk. Nietzsche çevirmenlerinin onun üzerine yorumları, Nietzsche’nin nasıl anlaşıldığının yanında Nietzsche’nin coğrafyamıza nasıl baktığı üzerine de bilgiler verildi. Yapılan yorumlar ve soru cevap kısmının ardından etkinlik sonlandırıldı.  

26A Atölye’de Ahmet Özcan ile “Nietzsche’de ‘Suç ve Ceza’ Kavramı Üzerine Bir Tartışma” Etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Ahmet Özcan’ın anlatımıyla gerçekleştirdiğimiz Nietzsche aktarımlarının ikincisinde Nietzsche felsefesinde “Suç ve Ceza” üzerine konuştuk. Suç ve Ceza’nın felsefede ilk soykütüğünü yapan Nietzsche’den hareketle, iktidar-güç, birey-toplum gibi kavramları yeniden değerlendirdik. Soru cevap kısmının ardından önümüzdeki haftalarda yapılacak olan son Nietzsche aktarımına…