26A Atölye’de Ahmet Özcan ile “Nietzsche’de ‘Sessizlik’ Kavramı Üzerine Bir Tartışma”Etkinliğimizi Gerçekleştirdik.

İki bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümünde Ahmet Özcan Nietzsche’nin sessizlik kavramını ele alışını, ele alış biçimini, metinlerarası karşılaştırmasını aktarırken etkinliğin ikinci bölümü soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.

Nietzsche konulu etkinliklerimizin ilkini oluşturan bu aktarım, önümüzdeki haftalarda farklı konularla sürecek.