26A Atölye’de Simon Springer ile “Anarşizm, Coğrafya ve Oluş Politikaları” Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

Coğrafya disiplininin anarşist köklerine ilişkin çalışmalar yapan, anarşist coğrafyacı Simon Springer, 26A Atölye’nin konuğuydu. Giriş konuşmasının ardından sözü alan Springer aktarımına Kropotkin ve Reclus başlığı altında Kropotkin’in “Karşılıklı Yardımlaşma” ve Reclus’nün “Evrensel Coğrafya” kavramlarının ne olduğu ve günümüzde coğrafya için ne ifade ettiğiyle başladı. Sonrasında ortaklık, mülkiyet, şiddet, marksizm gibi konulara dair yorumlarıyla devam ettiği konuşmasına marksizm ve anarşizmin ontolojik ve epistemolojik farklılıklarını açıkladığı kısımla devam etti.
“Politik Olanaklılık” ve “Umut” kavramlarından bahsettiği metni de katılımcılarla paylaşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. Anarşizmin, farklı disiplinlerle kurduğu ilişkinin ne kadar ufuk açıcı olduğuna dair önemli çıkarımlarda bulunmamızı sağlayan etkinlik soru cevap kısmının ardından sonlandırıldı.