Hakkımızda

Meydan Gazetesi ilk kez 2012 yılının Mayıs ayında yayınlanan anarşist bir gazetedir. Yaşadığımız coğrafyada anarşist mücadeleyi yükseltme hedefiyle yerel ve küresel gündemi anarşist perspektifle yorumlar. Anarşizmin toplumsal dönüşümü hedefleyen örgütlü tarihine dair yazıların, anarşizm içi teori ve pratik tartışmaların bu coğrafyada yaygınlaşmasını amaçlar.

Nisan 2021'den itibaren Devrimci Anarşist Federasyon bileşeni olan Meydan, yazınsal bir faaliyetten ibaret değildir; ezilenlerin isyanının ve mücadelesinin var olduğu her alandan beslenir ve bu mücadeleyi büyütmenin bir aracı olarak, okurlarıyla direniş meydanlarında buluşur. Dağıtımı şirketler eliyle değil gönüllüleriyle sokak sokak, mahalle mahalle, meydan meydan gerçekleşir.

Meydan, yıllardır her türlü tahakküm biçimine ezilenlerle birlikte meydan okuyor.

Meydan Yazı Dizileri Tanıtımı

Anarşist Ekonomi Tartışmaları:

Yüzyıllardır halkları sömüren, baskılayan ve kontrol eden kapitalist sisteme karşı ihtiyaçlarımızı daha adil ve özgürce karşılamak için mücadele eden biz devrimci anarşistler kapitalizmin, devletin ve tüm iktidarların ortadan kaldırılmasını beklemeden daha adil bir ekonomik ilişki biçimini deneyimlememiz ve bu yeni ilişkinin nasıl oluşturulacağını sorgulamamız, tartışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple kapitalist amaçlar dışında, toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılan, merkezi olmayan ve gönüllülük ilkesi doğrultusunda gerçekleşen deneyimleri veya bu deneyimlere kaynaklık etmiş düşünce biçimlerini incelemek, tartışmak için gazetemizin bu yazı dizisinde farklı coğrafyalardan anarşist birey, kolektif ve örgütlerin ekonomi tartışmalarına yer veriyoruz.

Anarşist Yayınlar Dizisi:

Toplumsal bir hareket olarak anarşizm, ortaya çıktığı ilk günden bu yana düşüncelerini toplumsal alanın tamamına taşıyabilmek için farklı farklı pek çok yazınsal deneyim ortaya çıkarmıştır. Yaşadığımız topraklarda örgütlü bir anarşist hareketin zemininin oluşması, anarşizmin yaygınlaşıp toplumsallaşması adına ortaya çıkan anarşist bir yayın olarak bu yazı dizisinde anarşizmin yayıncılık tarihini, bölge bölge, yayın yayın inceliyoruz.

Yalınayak:

Devlet yaşadığımız topraklarda düşüncesinden ve eylemlerinden korktuğu sayısız insanı, kapattığı hapishanelerde psikolojik ve fiziksel bir çok saldırıya maruz bırakmıştır ve bırakmaktadır. 12 Eylül Darbesi döneminde tutsaklar; devletin kendilerine dayattığı tek tip elbise giyme zorunluluğunu reddettikleri için, mahkemelere çıplak, yalınayak çıkmak durumunda kalmışlardır. Ve yalınayak olmak, işkenceye karşı direnişin göstergesi olmuştur. Biz de bu bölümde devletin iradesizleştirme ve ele geçirme hamlelerine direnenlerin hikayelerini, hapishanelerde yaşadıkları baskı ve şiddeti duyuruyor ve tutsakların, yalınayakların sesi oluyoruz.

Kullan-at:

Bu bölümde kapitalist işleyiş ve devletli dünya içerisinde zaman zaman kullanılabilecek, ama paylaşma ve dayanışmayla örülü özgür dünyada hiçbir şeye yaramayacak hukuki bilgileri paylaşıyoruz.

Anarşist Teori Pratik Tartışmaları:

Doktriner bir düşünce sistematiğine sahip olmadığı; her coğrafyada yaşanan farklı toplumsal ve politik altyapı ile birlikte farklı biçimlerde ortaya çıkabilen; farklı kavramları kullanan, farklı tartışmaları yapan ve farklı şekillerde deneyimleyebilen bir ideoloji olarak anarşizm tüm bu farklılıklara rağmen temel ilkeler baz alınarak pratiğe dair belirli tartışmaları beraberinde getirmiştir. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın anarşist mücadelesine de katkıda bulunacağını düşünerek anarşizm tarihi içerisinde tartışma konusu olan veya anarşizmin tartıştırdığı meseleri bu yazı dizisinde sizlere aktarıyoruz.

Arka Kapak Kolektifleri:

Anarşizm adil ve özgür bir dünyanın yaratılması için faaliyet gösteren bir politik mücadele olduğu kadar günümüzün gündelik ihtiyaçlarının karşılanması ve iktidarsız ilişki biçimlerinin bugünden yaratılması amacıyla örgütlenen yaşamsal bir mücadeleyi de kapsamaktadır. Bu çerçevede bu yazı dizisinde dünyanın farklı coğrafyalarındaki sosyal ve ekonomik nitelikteki kolektifleri ve mekanları sizlere aktarıyoruz.

Meslek Hastalıkları:

Bu yazı dizisinde kapitalist sistemin getirdiği işbölümü, kitlesel üretim ve ağır çalışma koşulları gibi işleyişlerin yarattığı; yapılan işe ve mesleğe göre değişkenlik gösteren hastalıkları ele alıyoruz. İşçilerin meslekleriyle ilgili olarak yaşadıkları rahatsızlıkların meslek hastalığı olarak kayda geçirmelerini vurgulayarak hastalıkların genel hatlarıyla anlatımını yapıyor, seyrini ve tedavi yöntemlerini ortaya koyuyoruz.

İletişim: [email protected]