Yaşamı Yok Eden Enerjilere Hayır

Sayı 18, Mayıs 2014

Çernobil katliamının 28. yıldönümünde 25 Nisan Cuma günü, yaşam savunucuları Kadıköy’de buluşarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Aralarında Patika Ekoloji Kolektifi, Kedi Kolektif, Şavşat Derelerin Kardeşliği Platformu, Galyan Vadisi, Karaburun Yarımadası Ortak Yaşam Platformu, Munzur Koruma Kurulu, HDK Ekoloji, Pangea Ekoloji, Peri Suyu Koruma Platformu, Senoz Vadisi Koruma Platformu, Tarlataban, Yeşil Direniş Gazetesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Orkam Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası, Eğitim Sen, İnşaat İşçileri Sendikası, Anarşist Gençlik, AKA-DER, KAYY-DER, Kaldıraç ve TÖPG'nin olduğu pek çok ekoloji örgütü, dernek, sendika ve kurumun desteklediği yaşam savunucuları, Kadıköy Boğa Meydanı’nda toplanarak, Kadıköy İskele Karakolu önüne yürüdü.

Eylemde “Nükleere inat yaşasın hayat”, “Katil Çernobil, bu kaçıncı ölüm” "Santral Yapma Boşuna, Yıkacağız Başına" sloganları atılırken, nükleer santrallerin yanı sıra hidroelektrik ve termik santral, güneş ve rüzgar tribünleri gibi diğer enerji santrallerinin yaşamı yok ettiği vurgulayan sloganlarla yürüyüş devam etti.

Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarına ve Çernobil ile Fukuşimada patlayan nükleer santrallere birlikte vurgu yapılarak “Hiroşima, Nagasaki, Fukuşima, Çernobil; Savaşçıl Barışçıl Nükleere Hayır” sloganın atıldığı eylemde aynı zamanda, devletlerin nükleer enerji politikalarına dikkat çekildi.

Yürüyüş esnasında ve Kadıköy İskelesi önünde yapılan basın açıklaması sonrasında, patlamalarının ardından etkisini halen sürdüren nükleer santrallere atıfta bulunan; üzerlerinde “Çernobil” ve “Fukuşima” yazılı bacalardan duman çıkması dikkat çekti.

Basın açıklamasının ardından 26 Nisan Cumartesi günü Sinop'ta gerçekleştirilecek olan Sinop Nükleer Santral İstemiyor Mitingi'ne katılmak üzere yola çıkacak yaşam savunucuları uğurlandı.

Meydan Gazetesi Sayı 18, Mayıs 2014

Paylaşın