Yaşamı Katledenlerin Buluşacağı “Barajlar ve HES Yapım Tekonolojileri Fuarı”na Karşı Sesimizi Yükseltmeye Çağırıyoruz

7 Şubat 2014
4 dakika okuma

Doğaya, kente ve yaşama dönük saldırıların büyük bir hızla yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. 3. Köprü projesi ile Kuzey Ormanlarının cinayeti; “Tabiat Varlıklarını ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı”; Kentsel Dönüşüm planları; Anadolu’nun her köşesinin yağmaya açılmasına ve Suyun Ticarileştirilmesi yönelik HES ve Baraj projeleri doğayı, yaşamı, kültürleri katlediyor.

Yaşam alanlarımızı sermayeye devretme girişimi ve Suların metalaştırma projeleri olan HES’ler – Barajlar, doğayı ticari bir meta haline getirerek şirketlerin tekeline sunuyor, yaşamımıza el koyuyor.

Yaşam alanlarını ve doğayı savunanlar uzun yıllardır gerek vadilerde dere başlarında gerek şehirlerde şirket önlerinde eylem yapıyor, katliam projelerine karşı davalar acıyor, şirketlerin ve iktidarın yalanına, talanına karşı direniyorlar.

Bu koşullar altında, duyduk ki vadilerimize, kentlerimize, ormanlarımıza giren ve onlara yapım malzemesi sağlayan tedarikçi HES’çi ve barajcı şirketler, 13–15 Şubat’ta İstanbul’da “Barajlar ve HES Yapım Teknolojileri Fuarı”nda DSİ’nin desteği ile bir araya gelip yaşamımızı nasıl katlettiklerini sergileyeceklermiş.

Doğa ve yaşam katillerinin, İstanbul’da bu katliamı meşrulaştıracak bir fuarı açmalarına sessiz kalmamız beklenemez.

Çünkü bu fuar katılımcıları vadilere dozerleri sokan, dereleri borulara hapseden ve önüne beton setler çeken şirketlerdir.

Bu fuara katılanlar sözde kentsel dönüşüm maskesi altında mahalleleri rant projelerine kurban edenlerdir.

Bu fuara katılanlar Haydarpaşa’ya göz koyup 3. Rant Köprüsü projesi ile Kuzey Ormanlarını katleden şirketler ve ortaklarıdır.

Bu fuar hayalleri zorlayan bir yüzsüzlük örneğidir.

13–15 Şubat’ta İstanbul’da “Barajlar ve HES Yapım Teknolojileri Fuarı”nı bu kadar kolay düzenleyebileceklerini sananlar yanılıyorlar, başta DSİ ve düzenleyici Demos Fuarcılık olmak üzere tüm katılımcıları bu hayalden vazgeçmeleri için uyarıyoruz bu doğa katliamının sergileneceği fuara izin vermeyeceğiz..

Doğayı ve Yaşamı Savunan herkesi katil HES’çi, Barajcı ve rantçı şirketlere,  “Barajlar ve HES Yapım Teknolojileri Fuarı”na karşı sesimizi yükseltmeye destek vermeye çağırıyoruz.

 
 

İmzacılar

Artvin Çevre Platformu; Alakır Nehri Kardeşliği, Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri; Bakırtepe Çevre Platformu, Ergene İnisiyatifi; Halkevleri, Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği (HYHKD), Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (HADİG), Hemşin; Çamlıtepe, Hilal, Kantarlı Köyleri Yardımlaşma Derneği, İstanbul Kent ve Barınma Hakkı Meclisi, İstanbul Anarşi İnisiyatifi; Kamusal Sanat Laboratuvarı, Kaldıraç, Karadeniz İsyandadır Platformu; Karakok Otonomu, Kedi Kolektif(Yalova), Kent Hareketleri, Kuzey Ormanları Savunması; Köknar ve Karaçam Köyleri,  Loç Vadisi Koruma Platformu; Maçka Forumu; Munzur Çevre Derneği, Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu, Pangea Ekoloji; Patika Ekoloji Kolektifi; Politeknik, Senoz Vadisi Koruma Platformu , Solaklı Vadisi Koruma Platformu; Su Politik, Tonya Çevre Platformu, Toplumcu Mühendisler Ve Mimarlar Meclisi; Yeniköy Forumu; Yeryüzüne Özgürlük Derneği; Yeşil Gerze Çevre Platformu, Yeşil DireniŞ Gazetesi; Yeşil Öfke, Yeşil Ve Sol Ekoloji; Emekçi Hareket Partisi (EHP); Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)

 

Destekçi imzalara açıktır, katkılarınızı bekliyoruz

[email protected]

Doğa ve Yaşam Katillerinin Buluşacağı  Barajlar ve HES Yapım Teknolojileri Fuarı’na Karşı  Sesimizi Yükseltmeye Çağırıyoruz!