İnşaat İşçisi Köle Değildir!

3. Havalimanı’nda barınma-yemek koşullarına, iş cinayetlerine karşı taşeron inşaat işçileri eyleme geçmiş, eylemlerini sendika aracılığıyla direnişe dönüştürmüşlerdi. Direnişe saldıran devlet 600 taşeron inşaat işçisini gözaltına almış aralarında sendikacıların da olduğu 24 direnişçiyi tutuklamıştı. Bugün tutsak edilen işçiler ve sendikacılar için üç sendika aracılığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamaya devrimci örgütler de hem katılarak hem de dayanışma metnine imzacı olarak tutsak direnişçiler ile dayanışma gösterdi. Bizler de Devrimci Anarşist Faaliyet olarak taşeron inşaat işçileri ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. Kapitalizmin adaletsizliklerine, bu adaletsizliklere yönelik devlet korunmasına karşı mücadeleyi yükselteceğiz. İnşaat işçisi köle değildir!

Dayanışma, Fabrika, Günlük Yazıları