Dehaqlara Karşı Kawa Olmak için Newroz Alanındaydık

Bugün, Dehaqların zulmüne direnenlerin birer Kawa olduğu Newroz günüdür. Dehaq’a karşı Kawa’nın yaktığı isyan ateşi yüzyıllardan bu yana sönmüyor, her Newroz’da bu ateş baharın gelişiyle beraber yeniden harlanıyor.

Newroz’un müjdelediği yeni günle, devletlerin adaletsizliğine, katliamlarına karşı, birçok coğrafyada yüz binler, Kawa’nın isyan ateşiyle alanları doldurdu. Yaşadığımız coğrafyanın dört bir yanında da Newroz alanlarını, bu ateşi zalim Dehaq’ın sarayında yakarak özgürleşenler adalet ve özgürlük sloganları, zılgıtları ve halaylarıyla dolduruyor.

Devletin gözaltı, tutuklama, siyaset yasağı ve tüm baskı politikalarına karşı İstanbul Yenikapı’daki Newroz alanında Devrimci Anarşist Faaliyet olarak bizler de, yüzyıllardır yanan bu isyan ateşini “Em Hemû Kawane” şiarıyla tekrar harladık.

Em Hemû Kawane Li Dijî Dehaqan pankartıyla yerimizi aldığımız Newroz alanında, sloganlarımız, halaylarımız ve tüm coşkumuzla Dehaqların zulmüne, adaletsizliklerine karşı Kawaların bitmeyeceğini haykırdık.

Newroz Pîroz Be!

Em Hemû Kawane Li Dijî Dehaqan!
Dehaqlara Karşı Hepimiz Kawayız!

 

ENG: We Were in Newroz Area to Become Kawa Against Dehaqs

Today is the Newroz when those who resist the tyranny of the Dehaq are Kawa. The fire of rebellion ignited by Kawa against Dehaq has not been extinguished for centuries, and every Newroz this fire flares up again with the arrival of spring.

With the new day heralded by Newroz, against the injustice and massacres of the states, hundreds of thousands in many geographies filled the fields with the rebellion fire of Kawa. Those who are liberated via burning this fire in the palace of the tyrant Dehaq fill the Newroz areas with slogans of justice and freedom, their zılğıt (traditional kurdish cry) and their halay(rebellious folk dance) all over the geography we live in.

We, as the Revolutionary Anarchist Action, have burned this rebellion fire that has been burning for centuries with the motto “Em Hemû Kawane” at the Newroz area in Istanbul Yenikapı against the detention, arrest, political ban and all repression policies of the state, .

We shouted with our slogans, aunts and all our enthusiasm that the Kawas will die out against the oppression and injustice of the Degaqsat the Newroz area where we took our place with an Em Hemû Kawane Li Dijî Dehaqan banner.

Newroz Pîroz Be!

Em Hemû Kawane Li Dijî Dehaqan!

We are Kawa Against Dehaqs!

 

Sokak