TÜRKÇE

VAZGEÇMEYENLER OLDUKÇA! Anarşist bir kolektif deneyimi: 26A Küresel kapitalizmin canlılara dayattığı tüketim kültürünün sonucunun teslim olmaktan başka seçenek bırakmadığı zamanlardayız. Kapitalizme teslimiyet demek, küresel şirketlerin ürünlerini satın almak dışında, yaşamlarımızı gasp ettiği gerçeğidir. Her geçen gün daha da artan tüketim…

FORTVANSJAKOO

1977’den beri Amsterdam’da varlığını sürdüren bu anarşist kolektif  kitabevi aktif olarak 10 gönüllü ile varlığını sürdürüyor.