Patika Dergi Yazıları

DiKKAT! AB Yasası

DiKKAT! AB Yasası

Yağmurun altında ıslanmak de dereye girip serinlemek de suç olabilir 1972’de Meadow ve arkadaşlarının hazırladığı “Büyümenin Sınırları” isimli çalışma, ekonomik büyümenin ilk kez bir sorun olarak ortaya konulduğu çalışmaydı. Ekonomik büyümenin yavaşlatılması ve az gelişmiş coğrafyaların kalkınma mitinden vageçmesi gerektiği yaklaşımı, bu araştırmanın temelini oluşturuyordu. Benzeri çalışmalarda, ekonomik büyüme diye ifade edilen sürecin, aslında kapitalizm…

Yenilenebilir Enerji Sürdürülemez Yaşam

Yenilenebilir Enerji Sürdürülemez Yaşam

Yaklaşık 300 yıldır kapitalist sömürünün birebir öznesi haline gelen doğa, insanın bitmek bilmeyen enerji açlığının mağduru olarak küresel alarm veriyor. Kapitalizm bir yandan insanı doğadan ayrıştırarak her birini daha ‘verimli’ sömürmeyi başarmışken bir yandan da sömürüsünü daha uzun erimli sürdürebilmek için ‘çevreci’ yöntemler geliştirmeye çabalıyor. Tüm bunların karşısında yaşam için direnenlerin sesi, doğanın katline ferman…

Uluslararası Su Şebekesi

Uluslararası Su Şebekesi

2009’dan beri iki kez İstanbul’da toplanan uluslararası su kongrelerini sadece medyadan, örneğin NTV’nin Yeşil Ekran programından izlediyseniz, bu kongrelerin sanki “su kaynaklarını” korumak için çalıştığını düşünmüş olabilirsiniz. Verilen demeçlerden duyduğunuz kadarıyla, uzmanlar ve bürokratlar durumun ne kadar vahim ve de acil olduğunu anlatmış, politikacıları ve şirketleri ikna etmiş, onlar da hizmet aşkıyla bir an önce…

Bilimsel Sosyalizmden Ekososyalizm Çıkar mı?

Bilimsel Sosyalizmden Ekososyalizm Çıkar mı?

1960’lı yıllarda SSCB Devleti’nin Kazakistan ve Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’ndeki pamuk üretimini artırarak dünya pamuk pazarında kapitalist rakiplerine üstünlük sağlamak istedi. Sovyet bilim insanlarının, yapılacak müdahele sonrası Aral Gölü’nün kuruyacağını rapor etmesine rağmen, Politbüro Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin sularının, pamuk tarımı yapılacak arazilere yönlendirilmesini onayladı. Dünyanın en büyük 4. gölü olan Aral Gölü, kendine akan…

Yeni Nesil Truva Atları ve Fon Döngüsü

Yeni Nesil Truva Atları ve Fon Döngüsü

Truva kentine hediye edilen atın hikayesi, Yunan mitolojisinin en bilinen hikayelerindendir. Hikayede, Truva kenti on yıldır Yunan ordusunun kuşatması altındadır. Bu sürede başarılı olamayan ordu, tahtadan devasa bir at yapar ve geri dönmek üzere çadırlarını yakarak, denize yelken açarmış gibi yapar. Geride bıraktıkları bir asker de Truvalılara, Yunan ordusunun bu atı kazasız belasız eve dönmek için Tanrıları…

Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak

Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak

Çocuk yaşta propagandasına maruz kaldığımız kompozit ambalaj malzemelerinin geri dönüşümü yalanı o yaşlarda bize tüketirken umursamamayı öğretmişti. Çünkü nasıl olsa bunlar öylece kalmayacak, tekrar tekrar kullanılacak, dolayısıyla yeryüzünde kirlilik meydana gelmeyecekti. Hatta hayal gücü dâhilinde eğer herkes geri dönüşüme katkı sunsa artık yeni ambalaj üretmeye gerek bile kalmayabilir kurgusu bile mümkündü. Ne de olsa bu…

Elektriğin Aydınlığında Göremediklerimiz

Elektriğin Aydınlığında Göremediklerimiz

“Her ne kadar olumsuz sonuçları da doğursa, elektrik büyük bir ihtiyaç ve üretilmesi şarttır” “Elektrik olmazsa yiyecekler bozulur, ev işlerinin yükü artar.” “Elektrik olmazsa gece aydınlatmaları olmaz, suç oranı artar.” vs.. Yukarıdakiler, yaşam savunucularının, nükleer, HES, RES ya da GES gibi yaşam düşmanı aygıtlarla mücadelede ederken en çok karşılaştığı sorular veya bu santral girişimlerinin arkasında olan…

“Rüzgar da Güneş de Kapitalizme Yetmez”

“Rüzgar da Güneş de Kapitalizme Yetmez”

Rüzgar ve Güneşten elde edilen elektrik, alternatif bir enerji üretim yöntemi olarak sıklıkla karşımıza çıkıyor. Pek çok direniş alanında mücadele edenler dahi “rüzgar, güneş bize yeter” söylemleriyle kapitalizmin karşısında durmak yerine, ona çözüm önerileri sunar pozisyonda kalmaktadırlar. Yenilenebilir enerji propagandalarının gündem dışı bıraktığı, RES’lerin ve GES’lerin zararlarının gerçek boyutları; pek sık tartışılmadığından bu santrallere yaşam…

Elektriğin Ne Kadarı Nerede Kullanılıyor?

Elektriğin Ne Kadarı Nerede Kullanılıyor?

Devletler ve şirketler, ekolojik uyumun bozulmasında hem kendi paylarının oldukça ağırlıklı olmasını görünmez kılmak, hem de “başka yolu yok” diyerek halihazırda içinde bulundukları tüketim çemberinde git gide daha çok tükenişe geçen insanları bu sisteme tabi kılmak için aynı yalanı söylüyor: “Sorumlusu sensin!” ya da başka bir şekilde ifade edecek olursak “ Bütün kötülüklerin sorumlusu insanın…

“Sosyal Ekoloji” yokken! “Karşılıklı Yardımlaşma” Vardı!

“Sosyal Ekoloji” yokken! “Karşılıklı Yardımlaşma” Vardı!

Muhtemeldir ki İngiliz kraliyet ailesine mensup kişiler, ya da başka krallıklardaki aristokratlar ya da onlara öykünen burjuvalar, 19. yüzyılın sonlarına doğru, doğa ve insan arasındaki “çatışma”da doğaya karşı “vicdanlı” tavırlarını takınıp birçok “… sevenler kulübü” kurmuşlardır. İlk çevreci ya da hayvansever kurumların mevzu bahis kesimlerin girişimleri olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bu sonuca varılabilir. 1859’da yayınlanan…