Limak Grubu’nun Hedefi Sonsuz Sömürü İçin Sonsuz Katliam

Meydan Gazetesi- Limak

Limak Enerji Üretim Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert, “Santrallarımızın kurulu gücü 3 000 MW’ı geçti, elektrik üretim kapasitemizi 5.000 MW’a çıkaracağız. Üretimdeki kurulu gücümüzü 5 000 MW’a çıkarmak ve ayrıca mevcut HES-Doğal Gaz-Kömür bazlı elektrik üretim portföyümüze güneş, jeotermal vb. yenilenebilir kaynaklı santralları da dahil ederek üretim portföyümüzü çeşitlendirmek yolunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi. Limak’ın hedeflerinde yeni Botan Çayı katliamları var. Dersim’de yeniden halka ateş açmalar, paramilter güçlerle saldırmak var. Yeni köprüler, otoyollar havalimanları, yine doğal varlıkların yaşam alanına saldırı var, yok etme var. Sürdürülebilir, yenilenebilir yalanlarıyla, temiz enerji yalanlarıyla yeni ekolojik yıkımlar var, talan var, rant var. Tüm bu katillere, kapitalizme karşı isyan var, direniş var, direnişi örgütlemek var.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 27. sayısında yayımlanmıştır.