Wampis Halkının Petrol Şirketlerine ve Peru Devletine Karşı Zaferi

29 Kasım 2015’te, Peru’nun yerli halklarından Wampis halkı, özyönetim ilan edeceklerini deklare etmişti.

Wampisler’in ilan ettiği özyönetim, Peru’da resmi olarak bu hafta tanındı. Şu andan itibaren, eğer Peru hükümeti Wampis halkıyla, Wampis halkının yaşadığı bölgede petrol çıkarma meseleleri de dahil olmak üzere sorun yaşarsa çözüm için mahkemeye gidilecek.

Wampis halkının yaşadığı bölgede küresel petrol şirketleri, büyük ekolojik yıkımlar gerçekleştirmiş, Wampis halkı da buna karşı direnmişti. Bu haftanın başında, Peru devletinin de tanıdığı Wampislerin özyönetimi, kendi bölgelerini, geleneklerini, yaşamlarını koruyan halkın uzun süreli mücadelesi ve halkın özörgütlülüğü olan Pachamama Kooperatifi aracılığıyla gerçekleşti.