Dayanışma Evinde Vicdani Ret

Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) 2017 yılı Yönetim Kurulu toplantılarının ikincisini 4 Kasım Cumartesi günü Kıbrıs-Lefkoşa’da gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye’den Vicdani Ret Derneği’ni temsilen derneğin avukatlarından Davut Erkan katıldı.

Toplantıdan bir gün önce, 3 Kasım Cuma günü saat 15’de BM kontrolünde olan tampon bölgede Dayanışma Evinde (Home for Cooperation) EBCO başkanın da katılımı ile bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Burada, 2017 yılında vicdani ret hakkıyla ilgili gelişmeler aktarıldı.

Aynı gün saat 17:00-19:00 arasında ise halka açık bir toplantı düzenlendi. Hem kuzey hem de güney Kıbrıstan katılımın olduğu toplantıda, vicdani ret bağlamında güncel gelişmeler katılımcılar tarafından tartışıldı. 4 Kasım günü ise EBCO’nun yılda iki kez gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda EBCO’nun 2017 yılı faaliyetleri ve gelecek dönemde neler yapılabileceğine ilişkin programları masaya yatırıldı.

Bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak olan EBCO’nun 2017’de Avrupa’da Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret Üzerine Yıllık Raporu’nun editörü Derek Brett, rapor ile ilgili önemli bulguları paylaştı ve “Vicdani retçilerin haklarının tanınmasına yönelik çabalar Avrupa genelinde olumsuz bir doğrultuda ilerlemeye başladı.” dedi.

Son olarak Türkiye’den ayrılarak Kıbrıs’a sığınma talebinde bulunmuş ve mülteci olarak kabul edilmiş olan vicdani retçi ve insan hakları savunucusu Halil Savda ile 05.11.2017 tarihinde Lefkoşe’de özel bir toplantı organize edildi.