Genç İşçi Derneği Üniversiteli Gençlere Sordu

 

Genç İşçi Derneği’nden “Üniversiteli Gençlere Sorduk” ismiyle farklı illerdeki üniversiteli gençlerle yaptıkları anket sonuçlarını değerlendirmelerini istedik. Meydan Gazetesi olarak, sizlerle bu çalışmanın sonuçlarını paylaşıyoruz.

Genç İşçi Derneği olarak yaptığımız “Üniversitelilere Sorduk” isimli anketimizin verilerini Ocak ayında yayınlamıştık. Elde edilen veriler bizi şaşırtmadı, üniversiteli genç işçilerin/işsizlerin yaşadıkları adaletsizlikler, anket verilerimizle pekişmiş oldu. Katılımcılara yönelttiğimiz yedi soru; eğer çalışıyorlarsa çalışma süreleri, nerede yaşadıkları, ilgi alanlarına ne kadar zaman ayırabildikleri, her gün yolda geçirdikleri süre, aylık kazançları (burs, kredi ya da aileden gelen maddi destek), alınan maaşların en çok neye harcandığı gibi konular etrafında şekillendi.

İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde yaptığımız anket, üniversiteler özelinde üniversitede aktif (örgün) öğretimde okuyan öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarına dair veriler çıkarma amacı taşıyordu.

Genç İşçi Derneği olarak bütün gençlere sesleniyor ve soruyoruz; üniversiteli genç işçiler bu sistemde “bir o yandan bir bu yana savrulurken, yuvarlanıp giderken, kendi yağlarında kavrulurken” adaletsizliklere karşı bir şey diyorlar mı? Bu adaletsizliklerin farkındalar mı? Yoksa savrulmayı, yuvarlanıp gitmeyi, kendi yağlarında kavrulmayı kabulleniyorlar mı?

Aslında rakamlarda gizli bu soruların cevapları… Yaşanılan adaletsizlikler tüm genç işçilerin ortak şikayetleri. Bu durumda yapılacak tek şeyse örgütlenerek adaletsizliklere karşı durmak, farklı alanlarda yaşadığımız benzer sorunlara karşı birlikte mücadele etmek…

 

NEREDE YAŞIYORLAR

Anketin bir diğer konu başlığı olan, katılımcıların ikamet ettiği yer hakkındaki sonuçlar da üniversitede öğrenim gören genç insanların yarısının gelir/gider dengesini kurabilmek adına ailesinin evinde kalmayı tercih ettiğini gösterdi. Sonuçlara göre yurt veya öğrenci evlerinde kalanların oranı %52.8’i oluştururken, yurtta kalanların %25’i, öğrenci evlerinde kalanların %56’sı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıyor. Aile evlerinde kalanların ise %27’si çalışıyor.


İŞE VEYA OKULA GİDERKEN HARCADIKLARI ZAMAN

Ulaşım krizinin her daim gündem olduğu İstanbul özelinde sorulan “günlük ulaşıma ne kadar vakit harcıyorsun?” sorusu genç işçilerin hayatlarını yollarda geçirdiğini gösteriyor. İşte çalışmayanların %74’ünün okula gidip gelirken harcadıkları toplam süre 1-2 saatken çalışanların %58’inin iş ve okula giderken toplamda ulaşımda harcadıkları süre 4-5 saati buluyor.

OKUL VE İŞ DIŞINDA KENDİNE NE KADAR VAKİT KALIYOR?

Anketin sonuçları üniversite öğrencilerinin yaşamak için çalışmak zorunda olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Üniversitede okuyanların %35.8’i burs/kredi ve aileden aldıkları maddi destek yeterli olmadığı için bir işte çalışmak durumunda. Çalışanların %15.1’i sayım işi, stand işi, komilik gibi günlük işlerde çalışırken %14’ü part time işlerde çalışıyor. Üniversitede aktif okuyanlardan %5.8’i sadece sınavlara girerek full time bir işte çalışıyor.

MAAŞLARINI EN ÇOK NEREYE HARCIYORLAR

Herhangi bir işte çalışan üniversiteliler, maaşlarını en çok yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için harcıyor. Bunu faturalar ve ev kirası takip ediyor. Bir işte çalışmayan üniversiteliler de en çok yiyecek ve giyecek harcaması yaparken ikinci sırada okul masrafları yer alıyor.

Bu çalışma Meydan Gazetesi’nin 43. sayısında yayınlanmıştır.