Antifaşist Eylem Sonrası, İşgal Evlerine Baskın

Bu sabah, Atina’da üç işgal evi; Gare, Zaimi, Matrozou’ya yönelik polis baskını gerçekleşti. Gerçekleştirilen baskınlar sonucunda birçok kişi gözaltına alınırken işgal evleri de zorla boşaltıldı.

Baskın yapılan işgal evlerinin Selanik’te cumartesi günü gerçekleştirilen antifaşist eyleme katılan işgal evleri oldukları, devletin bu eylemlere karşılık vermek amacıyla bu baskınları gerçekleştirdiği bilinenler arasında.

Cumartesi günü, Balkan coğrafyasından farklı anarşist ve antifaşist örgütlerin katılımıyla örgütlenen eylemler, Libertatia İşgal Evi’nin yakılmasına ve artan milliyetçiliğe karşı gerçekleştirilmişti.