Yazılar

Yaşam Küllerinden Doğacak!

Dersim’deki askeri operasyon sonrasında başlayan orman yangını ve coğrafyamızdaki orman yangınlarına dair DEDEF’in çağrısıyla Kadıköy’de eylem gerçekleştirildi. Eyleme “Yakanlar Söndürmeyenlerdir”, “Yaşam Küllerinden Doğacak” , “Yakanlar Kaybedecek” dövizlerimizle katıldık. Biz biliyoruz ki nerede bir ölüm varsa orada Devlet vardır, Kapitalizm vardır. Her zaman olduğu gibi bugün de sesleniyoruz: Devlet ve Kapitalizm Kaybedecek, Yaşam Kazanacak!

1 dakika okuma

Talan Mafyası Cengiz Holding

İkizdere Dernekler Federasyonu’nun çağrısıyla “Her Yer İkizdere!” demek için Kadıköy İskele Meydanı’ndaydık. Cengiz’in taş ocağı talanına da diğer talan ve yıkım projelerine de taş koyacağız. İkizdere kazanacak, yaşam kazanacak!

1 dakika okuma

Kapitalizmi Yıkmak Yaratmaktır

“İklim değişikliği, iklim krizi, yok oluş, ekolojik denge bozukluğu” tartışmalarının uzayacağı, yeni kavramlarla doğanın talanının sonuçlarının isimlendirileceği bir zamanın içerisindeyiz. Ekolojiyle ilgili olumsuzlukların en ince ayrıntılarına kadar bilimsel verilere boğulmuş durumdayız. Bir yandan bu olumsuzluklar konuşurken diğer yandan daha yakın bir süreçte karşılaşacağımız daha büyük olumsuzluklar için telaşlanıyoruz. “Neden böyle oldu?” sorusuna cevap noktasında iklim…

5 dakika okuma

Mekansal Özgürleşmeye Doğru Coğrafyanın Anarşist Kökleri

Geçtiğimiz yılın bahar ayında yayınlanan “Coğrafyanın Anarşist Kökleri”, anarşist coğrafyacı Simon Springer’in temel düşüncelerini oluşturan denemelerin toplandığı bir kitap. Pyotr Kropotkin ve Elisee Reclus’nün akademik yazında sürekli unutturulmaya çalışılmasına karşı coğrafya disiplininin köklerinde anarşizmin etkisinin olduğu savı etrafında şekillenen kitap, ekoloji mücadelesi için de mekan meselesi üzerinden yeni tartışmalar açıyor. Öncelikle coğrafya disiplininin anarşist kökenlerine…

5 dakika okuma

Karadeniz’de Ekolojik Toplum Tahayyülü

Öyle görünüyor ki Antroposen (İnsan Egemen) Çağı’nda insan, gezegenin ve kendi yaşamının zorunlu koşullarını tahrip etmekten kendini alıkoyamıyor; bu konuda tam anlamıyla aciz durumda. Peter F. Drucker “On dokuzuncu yüzyıla kadar hiç sona ermeyen zorlu görev, insan soyunun ve çevresinin doğal etkenlere karşı korunmasıydı. Ama bu yüzyılda yeni bir ihtiyaç doğmuştur: Doğayı, insana karşı korumak.”…

18 dakika okuma

25 Kuruşla Kurtarıla(maya)cak Dünya

Plastik hayatımızın her alanında olan bir madde. Ekolojik tahribata, birtakım hastalıklara sebep olan plastik aynı zamanda bir kazanç maddesi. 19. yüzyılın başlarında gelişen mühendislik uygulamaları ile birlikte doğada saf halde bulunmayan bu ürün hayatlarımıza entegre edildi. Doğada ayrık halde bulunan karbon, hidrojen, oksijen ve azotun inorganik veya organik elementlerin monomer bağlarını uzatıp polimer bağlara dönüştürdüler….

5 dakika okuma

Sömürüsü Bol Talanın Adı BOR

Coğrafyamızda çıkarılması yeni olmasa da işlemesi ve farklı farklı sektörlerde çok amaçlı kullanılma ihtimalinin giderek artıyor/artacak olması sebebiyle bor potansiyel bir risk taşımaktadır. Kapitalist sistemde fosil yakıtların ve enerji sistemlerinin ihtiyaçlar çerçevesinde değil de, kapitalist sistemin ve devletlerin ihtiyaçları için çıkarılma ve işlenme durumu ekolojik sorunlara neden olmaktadır. Sorun genel itibariyle kitlesel üretim ve tüketim…

12 dakika okuma

Gıda Tartışmaları (1): Sosyal Ekolojik Gıda

Sisteme karşı geliştirilen her refleksin, en küçük bir özgür–leşme çabasının bile devrimci özünün boşaltılarak sistemin hava yastığı haline getirildiği; STK’lar, imza kampanyaları, devlet ve şirket anlaşmalarını kurtarıcı olarak gören liberal yeşil hareketlerde olduğu gibi, ilaçtan-gübreden arındırılmış ancak kapitalizmin sömürüsünden arındırılamamış organik endüstrisinin birbiriyle örtüştüğü bir gerçeklik içerisindeydi. Gıda ve gıdanın temini canlıların ve özellikle insanların…

11 dakika okuma