Anarşist Politik Organizasyon’dan Devlet Operasyonlarına Karşı Açıklama

26 Ağustos’ta Özel Anti-Terörist birimleri ve Çevik Kuvvet polislerinin dört işgal evini
boşaltması, 3 işgalcinin tutuklanması, 143 sığınmacı ve göçmenin de yaşam alanları olan işgal evlerinden çıkarılması baskıcı operasyonunun ilk adımıydı. Bu savaş operasyonu hâlihazırda otorite yetkilileri tarafından duyurulmuş ve medyanın küçük Goebbels’leri tarafından Anarşist Hareketin ve tüm mücadele edenlerin sistematik olarak hedef haline getirilmesiyle hazırlanmıştı.

Bu operasyon, emek karşıtı yasaların oylanmasından, üniversitelere polisinin girememesini
sağlayan yasanın kaldırılmasından, göçmenlere ve mültecilere karşı ırkçı mevzuatın
güçlendirilmesinden, Atina ve Ioannina’daki işgal evlerine karşı baskıcı girişimlerden hemen
sonra gerçekleşti. 7 Temmuz seçimlerinden sonra, önceki yönetimin eylemlerine yöntemlerine dayanan yeni hükümet, gelecek yılların gündemini belli etti ve ana düşmanlarını, bütün hükümetlerin düşmanlarını hedef gösterdiler: anarşistler, mücadelenin
insanları, göçmenler, mülteciler ve işçiler. Mücadelenin bütün insanlarına karşı bu savaş
kampanyası, Yunanistan devletinin toplumsal direnişi ve sınıf direnişlerini bastırmak ve bu
insanlara boyun eğdirmek için uyguladığı sistematik politikanın bir parçası ki, bu politika her zaman dinamik kitle mobilizasyonlarından, isyanlardan ve mücadeleden oluşan duvara
çarpmıştır.

Devletli ve kapitalist sistemin çökmesi, çürümüşlüğünün derinleşmesi ve sürekli yeniden
üretilmesi; yoksulların yoğun bir dışlanmaya ve sayısız şiddete uğramasına, doğanın
yağmalanmasına ve tamir edilemeyecek biçimde yok edilmesine, sınırlarda tükenmiş
insanların ölümlerine yol açıyor; günümüzün kürek gemilerinde yoksullaşan yaşamlar.
Hem uluslararası hem de yerel düzeyde, insanların bu şartlara karşı memnuniyetsizliği ve
öfkesinden korkan iktidarlar, yasal ve baskıcı tahkimatlarını güçlendiriyor, muhaliflerini ve
sistemi rahatsız eden kimseyi insan saymayacak kadar ileri giden bir ideolojik savaşa
giriyorlar. Otoritenin uşakları Fransa’dan Yunanistan’a aynı şeyi yapıyorlar; hedefledikleri
insanları “çöp”, “işe yaramaz” diye adlandırarak katliamcı şiddetleri için bir ön hazırlık
yapıyorlar.

Korku yaymaya çalışıyorlar çünkü karşılarında binlerce insan var. Exarchia’da bu sömürü ve baskı rejiminin altında boğulan birçok insanın yaşadığı işgal evlerine yapılan polis işgalinin
ve tam teçhizatlı polislerin görüntülerinin servis ediliyor. Buradaki insanlar tam da Anarşist
Hareketin gücünü aldığı ve sesi olduğu insanlardır. Bugünlerde kritik olan şey ise sokaktaki kitlesel ve mücadeleci varlık, iktidarların muhafızlarına yapılacak karşı-saldırılar, ezilmiş
insanların, mücadelenin insanlarının kolektif cevabıdır. Bu uzun vadeli baskıcı politikaya
karşı savaşın sonucu, bir yanda devlet ve patronların olduğu diğer yanda ayaktakımının
olduğu güç dengesini belirleyecektir. Silahımız olan dayanışma ile devlete ve kapitalist vahşete bir karşı-saldırı için işaret verelim. Toplumsal ve sınıf direnişini yeniden canlandıralım. Anarşist yoldaşları, işgal evlerindekileri, dünyanın dört bir yanında mücadele edenleri Yunanistan’;daki anarşist hareket ve işgal evleri ile dayanışmaya, mobilizasyon ve eylem örgütlemeye çağırıyoruz. Enternasyonalist dayanışma, devletin ve sermayenin planlarına karşı bir barikatı yükselterek dünyanın her köşesinde mücadele eden halkların direnişini güçlendirebilir.

Anarşist Politik Organizasyon olarak; anarşist işgal evleri, mülteciler ve göçmenlerin işgal
evleri, anarşist hareketin yapıları ve politik kolektifler tarafından örgütlenen süreçlere
katılıyor, destek veriyor ve çağrıda bulunuyoruz. NO PASARAN! – 31 Ağustos ve 14
Eylül’de Atina’da. Selanik’teki işgal evlerinin Özgürlükçü Festivali’ni (3-6 Eylül) destekliyoruz ve aynı zamanda herkesi 7 Eylül’de düzenlenecek Selanik Uluslararası Sergisi’ne karşı eyleme ve 31 Ağustos Cumartesi Esperos, Patra’da protestoya çağırıyoruz.

DEVLET BASKISINA KARŞI
TESLİM OLMAK YOK- UZLAŞMAK YOK!
NO PASARAN!
DEVLETİN BASKICI OPERASYONLARINA KARŞI
İŞGAL EVLERİ VE HAREKETİN YAPILARI İLE DAYANIŞMAYA
DAYANIŞMA ÇAĞRILARI
· CUMARTESİ, 31 AĞUSTOS, GÖSTERİ, 12.00, EXARCHEIA MEYDANI, ATİNA
· CUMARTESİ, 31 AĞUSTOS, PROTESTO, 12.00, ESPEROS – GEORGE MEYDANI,
PATRA
· 3-6 EYLÜL ARASI,SQUAT VE KOLEKTİF LİBERTARTEN FESTİVALİ, SELANİK
· CUMARTESİ, 7 EYLÜL , GÖSTERİ, 17.00, KAMARA, SELANİK
· CUMARTESİ, 14 EYLÜL, GÖSTERİ, 12.00, PROPYLEA, ATİNA
ANARŞİST POLİTİK ORGANİZASYON-KOLEKTİFLER FEDERASYONU