Lelas Karagianni 37 İşgal Evi: DAYANIŞMA KAZANACAK!

Yunanistan’da son süreçte yaşanan işgal evi baskınları ve anarşistlere yönelik baskı politikalarına karşı Lelas Karagianni 37 İşgal Evi’nin dayanışma çağrısını paylaşıyoruz.

Devlet baskısına dair son haberler, Yunanistan’daki işgal evleri ve anarşist hareketle enternasyonal dayanışma çağrısı.

26 Ağustos şafağında baskı kuvvetleri, Exarchia mahallesinde 4 işgal evini tahliye etti, 3 işgalciyi tutukladı, 143 mülteci ve göçmeni gözaltına aldı. Erkek, kadın, çocuk mülteciler Terörle Mücadele Özel Baskı biriminin maskeli ve silahlı adamları tarafından polis minibüslerine yığılırken, kurumsal faşizm medya yoluyla ideolojik propagandasını yayınladı: Yunan polis temsilcisi baskı güçlerini bir “süpürgeye” benzetti ve Exarchia’yı “huzur bozan tozlar” dediği mülteci ve göçmenlerden ve gerçek “çöp” dediği anarşistlerden arındıracak baskıcı operasyonların, ilan ettikleri hedefler doğrultusunda süreceğini duyurdu. Yaşadığımız polis saldırıları devlet yetkilileri tarafından anarşist harekete, işgal hareketine, öz-örgütlü göçmen evlerine; genel olarak toplumsal dayanışmaya ve direnişe karşı geliştirilen baskıcı kampanyanın ilk tezahürüydü. Devletin saldırılarını ve kapitalizmin vahşiliğini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmek için toplumun pleblerine karşı başlattığı baskıcı kampanya, direnişi etkisizleştirmek ve terörize etmeyi amaçlıyor. 7 Temmuz seçimleri işçiler ve işsizler için boğucu yaşam koşullarının dayatılmasının, mülteciler ve göçmenlerin toplama kamplarına hapsedilmesinin, sınırlardaki ölümlerin ve doğanın yağmalanmasının süreceğini gösterdi.

“Yeni demokrasi” hükümeti, SYRIZA yönetimi zamanında toplumsal ve sınıfsal mücadelenin etkisizleştirilmesi girişimine, mücadele eden insanları ezme sözüyle hala otoritenin planlarına karşı ayakta duran işgal evlerine yapılan onlarca baskıcı saldırıyı da ekliyor.
Anti isyancı stratejinin bu kısmı, otoriteye karşı mücadele kültürünü üstlenen, büyük bir tarihi ve politik ağırlığıyla Nazi işgali döneminden Aralık 1945’teki olaylara, Cunta’dan Aralık 2008 isyanlarına, geçtiğimiz yıllarda kötü yaşam koşullarına karşı direnişin yükseldiği bugüne kadar, binlerce insanın mücadele ettiği bir mahalle olan Exarchia’yı almayı hedefliyor. Şehrin merkezindeki Exarchia mahallesi bu yüzden toplumsal ve sınıfsal direniş için önemli bir alandır. Devletin kendini topluma empoze etme ve şehri kontrol etme girişiminin karşısında, devletin uzun süredir devam eden saldırılarına ve son on yıldır sayısız baskıcı operasyona direnen bir barikattır. On yıldan fazla zamandır savaşın zulmettiği insanların gelişiyle, anarşist-antiotoriter hareketle ayrılmaz bir şekilde bağlı, sayısız işgal eviyle dayanışmayı ve karşılıklı yardımlaşmayı ayakta tutan bir mahalledir. Devletin bunca yıldır uyuşturucu çeteleri yoluyla kontrol etmeye, toplumsal yamyamlığı empoze etmeye çalıştığı bir mahalle… Katil polis Korkoneas’ın serbest bırakılması yoluyla, mücadele edenlere karşı hukuki cephaneliklerine ekledikleri takviyeler ve devam eden baskıcı saldırılar yoluyla devletin verdiği mesaj; isyan ateşini söndürmeye çalıştığı ve katliamcı şiddetiyle engellenmeden toplumu yok etmeyi amaçladığıdır. Biliyoruz ki hiçbir tehdit dayanışmayı ortadan kaldıramaz, devletsiz ve sınırsız yaşama arzusunu silemez ya da mücadeleyi ezemez.

Baskıcı saldırılar mülteciler için bir işgal evi olan Notara 26’nın elektriğinin kesilmesiyle başladı. Bu baskıcı saldırının aynısını Exarchia’daki Oneiro’da yapmaya girişildi ve Loannina’daki işgal evi Brooklyn’in yıkımı ile sürdü. Ve sayısız makale ile medyada reklamını yaptı.

Baskıcı kampanyaya karşı NO PASARAN! Mücadelenin kolektifliğini, dinamiklerini savunmak ve devletin tehdidine rağmen uzlaşmayacağımızı, teslim olmayacağımızı ilan etmek için işgal evlerindeki öz-örgütlü yapılardan ve politik kolektiflerden (26 Ağustos’ta tahliye edilen Spirou Trikoupi 17 onlardan biri) yoldaşlarımızın yanındayız. Bu bağlamda Lelas Karagianni 37 (8 Ağustos), göçmenler için işgal evi Notara 26 (7 Ağustos), göçmenler için işgal evi Spirou Trikoupi 17 (13 Ağustos) ve son olarak K*Vox işgal evi (20 Ağustos) ile ortak toplantılar organize ettik. Aynı ruhla 31 Ağustos Cumartesi günü Exarchia’ya ve ortak bir eylem için 14 Eylül’de Atina’nın merkezine eyleme çağırıyoruz.

Dört işgal evinin tahliyesinden sonra ilk cevap, Notara 26 önünden yüzlerce kişinin tahliye edilen Spirou Trikoupi önündeki polis hattına kadar yürüyerek gerçekleştirdiği eylemle verildi. Yüzlerce insan sloganlar atarken yoldaşlar Spirou Trikoupi 17’nin mühürlenen binasına tırmandılar ve polis hattının arkasından bir pankart astılar: BİR MÜCADELEYİ TAHLİYE EDEMEZSİNİZ!

Anarşist yoldaşlarımızı ve işgal evlerinin bileşenlerini, dünyanın her köşesinde devletin ve sermayenin küresel diktatörlüğüne karşı mücadele edenleri; NO PASARAN kampanyasını, işgal evlerini, mülteci ve göçmenleri devlet baskısına karşı savunma mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz.

Baskının olduğu her alanda, enternasyonel dayanışmayla ortak düşmanımızın karşısında durmalıyız. Ortak mücadelemiz çürümüş otorite dünyasını devirecek; eşit ve özgür dünyanın yaratılması için toplumsal devrimin yolunu açacak.

DEVLET BASKISINA KARŞI DAYANIŞMANIN BARİKATLARINI YÜKSELTECEĞİZ!

ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ- ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!

NO PASARAN!

Eylem Çağrıları:

-31 Ağustos Cumartesi, Exarchia Meydanı

-14 Eylül Cumartesi, Propylea-Atina

Bu çürümüş dünyada hiçbir nostalji yok. Uzun zamandan beri geçmişe ait. Sadece en kötüsünü vaat eden gelecekle uzlaşmayacağız. Arzuladığımız gelecek için hiçbir tereddütümüz ve korkumuz yok. Toplumsal Devrim, Anarşizm ve Komünizm!

Atina, Ağustos 2019

Lelas Karagianni 37 İşgal Evi