25 Kuruşla Kurtarıla(maya)cak Dünya

Plastik hayatımızın her alanında olan bir madde. Ekolojik tahribata, birtakım hastalıklara sebep olan plastik aynı zamanda bir kazanç maddesi. 19. yüzyılın başlarında gelişen mühendislik uygulamaları ile birlikte doğada saf halde bulunmayan bu ürün hayatlarımıza entegre edildi. Doğada ayrık halde bulunan karbon, hidrojen, oksijen ve azotun inorganik veya organik elementlerin monomer bağlarını uzatıp polimer bağlara dönüştürdüler….

5 dakika okuma

Sömürüsü Bol Talanın Adı BOR

Coğrafyamızda çıkarılması yeni olmasa da işlemesi ve farklı farklı sektörlerde çok amaçlı kullanılma ihtimalinin giderek artıyor/artacak olması sebebiyle bor potansiyel bir risk taşımaktadır. Kapitalist sistemde fosil yakıtların ve enerji sistemlerinin ihtiyaçlar çerçevesinde değil de, kapitalist sistemin ve devletlerin ihtiyaçları için çıkarılma ve işlenme durumu ekolojik sorunlara neden olmaktadır. Sorun genel itibariyle kitlesel üretim ve tüketim…

12 dakika okuma

Gıda Tartışmaları (1): Sosyal Ekolojik Gıda

Sisteme karşı geliştirilen her refleksin, en küçük bir özgür–leşme çabasının bile devrimci özünün boşaltılarak sistemin hava yastığı haline getirildiği; STK’lar, imza kampanyaları, devlet ve şirket anlaşmalarını kurtarıcı olarak gören liberal yeşil hareketlerde olduğu gibi, ilaçtan-gübreden arındırılmış ancak kapitalizmin sömürüsünden arındırılamamış organik endüstrisinin birbiriyle örtüştüğü bir gerçeklik içerisindeydi. Gıda ve gıdanın temini canlıların ve özellikle insanların…

11 dakika okuma