Rant İçin Yeni Hamle “Hassas Alan”

Hükümet rant için SİT alanlarının statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor. “Hassas Alan” tanımlamasıyla, bu yerlerin imara açılması ve üzerlerindeki kaçak yapıların kurtarılması planlanıyor. Bugüne kadar SİT alanlarının harita üzerinden belirlendiğini, bu defa arazi çalışması yapacaklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, “İmar planı olmayınca kaçak ve kontrolsüz yapılaşma çoğaldı. Siyasi iradenin imzasıyla plan yaptık” dedi. ‘’Hassas Alan’’ tanımlamasıyla, SİT alanlarında bulunan kaçak yapıların aklanması, rantın ve talanın SİT alanlarına doğru evrilme süreci başlatılıyor. Raporları hazırlamak için kurulan komisyon tamamen bürokratlardan oluşuyor. İlk önce bölge kurulu karar alıyor, sonrasında merkez komisyon onaylıyor. Komisyonları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşteşarı veya yardımcısı yönetiyor. Kurullar 15 üyeden oluşuyor. Halkın kullanımında olan kıyıları özel şirketlere devreden, doğal SİT alanlarını hidroelektrik santralı projelerine açmak için karar alan bakanlık, SİT alanlarını komisyon aracılığıyla değiştirmek istiyor.

Bu yazı Meydan Gazetesi’nin 24. sayısında yayımlanmıştır.