"Enter"a basıp içeriğe geçin

Կիները ինչո՞ւ փողոց իջած են

Կիները ինչո՞ւ փողոց իջած են
Մենք կին ենք, գործարանի մէջ գործաւորուհի ենք, արտերու մէջ մշակ ենք, խոհանոցի խոհարարուհի ենք, մեր տղոց մայրն ենք, այրերուն կինն ենք:
Մենք կին ենք, միշտ քայլ մը ետ ենք այր մարդոցմէ: Ուզենք ուսեալ ըլլանք, ուզենք տգէտ ըլլանք: Որովհետեւ մեր օրերուն այր մարդը միշտ իշխող տարրն է: Արդէն իշխանութիւնը ոյժ կը նշանակէ: Այս ոյժը ճնշումի առարկայ դարձնելով, իրմէ տկար եղողին իշխել կը նշանակէ: Այս ոյժի կիրարկութիւնը ամէն տեղ կարելի է տեսնել: Մեծ, անարգանք, վարկաբեկում և աննկար թողուլ մեզի կիներուս պառտադրուած, բնական վիճակներ են: Պետութիւնը այս վիճակներուն ենթարկուած կիները, իրաւագիտական և «էրք-էք»ի ըմբռնումով աննկար կը թողու: Որովհետեւ պետութիւնը իշխանութիւն կը նշանակէ, իրաւագիտութիւնն ալ պետութեան լեզուն է: Այս պարագային կինը ամէն պայմանի տակ իշխանութեան մը ուժին տակ կը ճզմուի: Այս պարագան արդար չէ, հաւասար չէ և ազատ չէ:
Արդե՞օք կ’անդրադառնանք թէ մեր ազատութիւնը մեր ձեռքէն սա կամ նա ձեւով կ’առնուի:
Թերեւս մեզմէ շատեր կը կարծնք թէ երջանիկ, ազատ և հաւասար ենք մեր ապաստանած խցիկներուն մէջ: Սակայն կը սխալինք: Ազատ չենք: Այն կինը որ տունը իր զաւակներուն և ամուսինին ծառայելու ստիպողութեան տակ կը գտնուի, գործատեղիին մէջ որքան ար ջանայ այր մարդուն չի կրնար հաւասարիլ, դպրոցին մէջ չէզոք մնալու ստիպողութեան տակ կը գտնուի ազատ կին մը չէ:
Կը կարծուի թէ, այս մարզերէն փախչելու պէտք ունեցող կնոջ համար ազատութիւնը, իշխանութիւնը ձեռք անցնելն է: Սակայն մենք ոչ իշխանութիւն ըլլալ և ոչ ալ այր մարդուն հաւասարիլ կ’ուզենք: Ինքիշխան` այսինքն ազատ կեանքի մը համար մեզ բանտարկած այն խցիկները պատրելով, կը վազենք փողոցները:
Այսուհետեւ, թող ամէն մարդ իմանայ որ, ազատութիւնը փողոցն է և կիները ապստամբած են: