"Enter"a basıp içeriğe geçin

Fevkalade Tehlikeli Fanzinin 4. Sayısı Çıktı

Geçtiğimiz yaz sürecinden bu yana “kapitalizmin krizinde kadın olmak” temasına yoğunlaştığımız fevkalade tehlikeli sohbetlerde, kapitalizmin kadınla olan ilişkisi üzerine tartıştık; bu ilişkiyi çözümleme çabasına giriştik. Gerçekleştirdiğimiz bu uzun soluklu sohbetlerin ardından kapitalizmin kadınla olan ilişkisine, kapitalizmin kadını kendi varoluşu için kullandığı bir araç olarak görmesine ve bu araçsallık pozisyonun ne şekilde ortadan kaldırılacağına dair birçok tespitte bulunduk. Yaptığımız bu sohbetler sonucunda vardığımız birçok tespitin paylaşılması gerektiğini düşündüğümüz için bu konuyu “Fevkalade Tehlikeli Fanzin”imizde bir dosya konusu olarak işlemeye karar verdik ve fanzinimizin son sayısında kapitalizmin oyununu nasıl bozduğumuzu anlattık. Kapitalizmin yok saydığı “hayalet emekçiler”den kapitalizmin özgürlük anlayışına, devlet-kapitalizm ve kadın ilişkisinden kadın mücadelesinin neden kapitalizme karşı olmak zorunda olduğunu anlatan yazılarımızla, bu sayımızda kapitalizmin oyununu bozuyoruz ve tüm kadınları kapitalizmin kadın üzerinde oynadığı oyunları bozmaya çağırıyoruz.

FANZİNİ OKUYUN,  BİLGİSAYARINIZA İNDİRİN