"Enter"a basıp içeriğe geçin

‘Hadım’ yasası Adalet Komisyonu’ndan geçti


Kamuoyunda ‘hadım’ yasası olarak bilinen Çocuğa Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla ilgili yasa teklifi Adalet Komisyonu’ndan geçti. Çocuklara karşı işlenen suçun cezası 6 yıldan 15 yıla yükseltilirken, teklifte ‘beden sağlığının bozulması’ ibaresinin çıkarılması suçluların salıverilmesinin önünü açtı denildi.

Komisyonun sabahki oturumunda, İktidar partililer tarafından “Kadının ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunması”na ilişkin kanun teklifiyle ilgili alt komisyon kurulmasına karar verildi. Bakan Aliye Kavaf, öncelikle çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili teklifin görüşülmesi gerektiğini savundu.

Kadının ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasıyla ilgili kanun teklifinin alt komisyona havale edilmesinin ardından Komisyon, Çocuğa Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla ilgili yasa teklifini görüştü.

SUÇ ANİ VE KESİK HAREKETLERLE İŞLENDİĞİNDE ÜÇTE BİRİNE İNDİRİLECEK

“beden sağlığının bozulması” düzenlemesinin yasa metninden çıkarılmasının sakıncalarına dikkat çekildi. “Bu suçun mağduru olan kadın kısır kalabilir, kendisine AİDS bulaşabilir. Mağdurun ruh sağlığının yanı sıra beden sağlığı da bozulabilir. Teklife göre beden sağlığı bozuldu diye ceza almayacak ama iş yerini değiştirdi diye 36 yıl ceza alabilecek, bunlar adil değil” denildi ve verilen önerge ise teklifte yer alan “fiilin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilir” ifadesi “suçun ani ve kesik hareketle işlenmesi halinde verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilir” şeklinde değiştirildi.

Teklifin birinci maddesinde yer alan “Ancak mağdur bu suç nedeniyle eğitimini, işini, ailesini veya oturduğu yerleşim bölgesini terk etmek ya da eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı işyerini değiştirmek zorunda kalmış ise verilecek ceza bir kat artırılır” ibaresindeki cezanın adaletli olmadığını savunularak; “Beden ve ruh sağlığı hükmünü çıkarırsanız Hüseyin Üzmez’i kurtarırsınız” denildi.

Komisyonda, kanun teklifinden TCK’nın 102. maddesinde düzenlenen cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etme suçunun 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasını, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis şeklinde değiştiren birinci maddesinden mağdurun işlenen suç nedeniyle eğitimini, işini, ailesini ya da oturduğu yerleşim bölgesini terk etmek zorunda kalması halinde verilecek cezanın bir kat artırılmasına ilişkin düzenlemenin çıkarılması tartışmalara neden oldu.

Komisyonda verilen önergeyle teklifin ikinci maddesinde, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye verilecek 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası, 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde düzenlendi.

Başka bir önergenin kabul edilmesiyle de suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanılması ya da nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat oranında artırıldı.

Teklifin ikinci maddesindeki “Ancak mağdur bu suç nedeniyle eğitimini, işini, ailesini veya oturduğu yerleşim bölgesini terk etmek ya da eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı işyerini değiştirmek zorunda kalmış ise” ifadesi korunurken, verilecek cezanın bir kat artırılması düzenlemesi de verilen önerge ile “yarısına kadar artırılması” şeklinde öngörüldü.